دوازده ویژگی سخن خوب از دیدگاه قرآن کریم "١-آگاهانه باشد ( لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)
٢- نرم باشد (قَوْلاً لَّیِّناً) ، زبانمان تیغ نداشته باشد.
٣- حرفی که میزنیم خودمان هم عمل کنیم (لِمَ تَقُولُونَ مِالا تَفْعَلُونَ)
۴- منصفانه باشد ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)
۵- حرفمان مستند باشد (قَوْلًا سَدِیدًا) منطقی حرف بزنیم.
۶- ساده حرف بزنیم (قَوْلاً مَّیْسُورًا) پیچیده حرف زدن هنر نیست.روان حرف بزنیم.
٧- کلام رسا باشد (قَوْلاً بَلِیغًا)
٨- زیبا باشد (قولوللناس حسنا)
٩- بهترین کلمات را انتخاب کنیم (یَقُولُ الَّتی هِیَ اَحْسَن)
١٠- حرف هامان روح معرفت و جوانمردی داشته باشد (و قولوا لهم قولا معروفا)
 ١١- همدیگر را با القاب خوب صدا بزنیم (قولاً کریماً)
١٢-کمک کنیم تا در جامعه حرفهای پاک باب شود (هدو الی الطیب من القول)

/ 0 نظر / 63 بازدید