نحوه محاسبه سود کوتاه مدت بصورت دستی

شاید برای شما نیز تاکنون این سوال پیش آمده باشد که سود حساب های کوتاه مدت چگونه محاسبه می شود و آیا اساس این سود را می توان بصورت دستی نیز بدست آورد؟

معمولا هیچکس بطور دقیق سود حساب های کوتاه مدت خود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را بصورت دستی محاسبه نمی کند و به نرم افزار های بانکی باید اعتماد داشته باشیم.  این بدان علت است که محاسبه سودی که در پایان ماه توسط بانک به حساب واریز می شود سخت به نظر می رسد به همین دلیل کمتر کسی به خود زحمت می دهد تا محاسبات فوق را انجام دهد. 

اما جالب است بدانید محاسبه سود بصورت روزشمار آنچنان هم که فکر می کنید مشکل نبوده و می توان در کمتر از ۱۰ دقیقه عدد دقیق سود را به صورت دستی محاسبه کرد.  بر این اساس باید از ابتدای ماه کمترین مانده هر روز را یادداشت کنیم، البته باید توجه داشته باشیم مثلا اگر در روزی در ابتدای روز ۱۰۰ هزار تومان در حساب داریم و یکصد میلیون تومان به آن اضافه کنیم مبنای محاسبه سود برای آن روز ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و نه 100 میلیون تومان چون بر اساس قوانین حداقل مانده روز مبنای محاسبه سود خواهد بود. 

حال اگر در طی ۳۰ روز، حداقل مانده حساب را با یکدیگر جمع نمایید و بر عدد ۳۰ تقسیم کنید عدد بدست آمده میانگین مانده در هر روز خواهد بود. 

حال میانگین حساب بدست آمده در هر روز را در نرخ حساب کوتاه مدت ضرب می کنیم و عدد بدست آمده را بر ۳۶۵ تقسیم می کنیم. 

عدد بدست آمده سود یک روز می باشد و با ضرب آن بر تعداد روزهای ماه (۲۹ روز، ۳۰ روز و یا ۳۱ روز) می توانیم به طور دقیق میزان سود محاسبه شده توسط سیستم های نرم افزاری بانک ها را بدست بیاوریم. 

بطور مثال اگر میانگین یک حساب در ۳۰ روز ۱۲۳۰۰۰۰ تومان باشد سود آن بصورت روزشمار و با نرخ ۱۰ درصد به روش زیر محاسبه خواهد شد: 

۱۲۳۰۰۰ =۱۰%*۱۲۳۰۰۰۰ کل سود حساب برای یک سال تمام 

۳۳۶.۹=۳۶۵/۱۲۳۰۰۰ سود یک روز 

۹۷۷۲.۶= (تعداد روز های اسفند ماه )۲۹*۳۳۶.۹ کل سود محاسبه شده برای اسفند ماه

/ 0 نظر / 29 بازدید