کوهستان هزار مسجد

تصاویر گرفته شده از کوهستان هزار مسجد لاین نو  را در آدرس زیر مشاهده کنید .

هنرمند بومی شهرستان : سید رضا عزیزی سینی

#comments>http://www.sabzevarnews.ir/fa/news/8432#comments

/ 0 نظر / 20 بازدید