اربعین

اربعین  یاد واره چهل  روز داغ است و فراق

چهل روز  محنت و صلابت

روایت  سربلند  چهل روز  ایستادگی  و آزادگی

اربعین شوق  لبهای عطشناک  و گام های تاول زده است بر زیارت  حضرت باران

دخیل دلهاست بر ضریح شهیدان بی  کفن

عروه الوثقی است در سیر من الخلق الی الله

زمین و زمان و آسمان  به احترام حسین (ع) قامت کشیده اند به زیارت و فرشتگان بال در بال  بر فراز حرم آسمانی اش صف بسته اند به اجابت

پرو بال می سوزانند در آتش  باران اشکهای  زائران حسین (ع)

بارش حسرت و شرمندگی  بر گونه های تاریخ  در وسعت ابدیت ...

هر چند از سبوی تو مستیم یا حسین (ع)

شرمندگان روی تو هستیم یا حسین (ع)                                                                                                                                                        

/ 0 نظر / 14 بازدید