برگزاری آخرین جلسه انجمن کتاب مفید در سال 93

آخرین جلسه انجمن کتاب مفید با حضور حد اکثری اعضای  انجمن  های شهر  کلات و زاوین در محل فرمانداری برگزار شد .17/12/93

این جلسه با تلاوت کلام نور و حضور حد اکثری اعضاء در محل دفتر فرمانداری رسمیت یافت .

موضوعات بررسی شده در این جلسه گزارش عملکرد انجمن طی 6 ماهه گذشته سال 93 و پیشنهادات اعضاء در خصوص بالا بردن فرایند مطالعه کتاب و کتابخوانی  طی سال آتی بود که مصوباتی را در پی داشت .

لازم به تذکر است دبیر ی جلسه  به عهده  مسئول کتابخانه عمومی شهر کلات خانم قدیمی است و فرماندار  مسئول اصلی جلسه می باشد .

/ 0 نظر / 24 بازدید