حکایت ( گنج پنهان )

لقمان را گفتند :دانش بهتر است یا گنج؟

گفت: علم .

گفتند :چرا؟

پاسخ داد: چون  گنج را تو باید پاسبانی کنی  ,اما علم تو را پاسبانی  می کند .

 

 

سیاست نامه

/ 0 نظر / 17 بازدید