آمار نهضت کربلا

آمار نهضت کربلا

نقش آمار در ارائه سیماى روشن‏تر از هر موضوع وحادثه،غیر قابل انکار است.

لیکن در حادثه کربلا و مسائل قبل و بعد از آن،با توجه به اختلاف نقلها و منابع،نمى‏توان دربسیارى از جهات، آمار دقیق و مورد اتفاق ذکر کرد و آنچه

نقل شده،گاهى تفاوتهاى‏بسیارى با هم دارد.در عین حال بعضى از مطالب آمارى،حادثه کربلا را گویاتر مى‏سازد.به همین دلیل به ذکر نمونه‏ هایى از ارقام و آمار مى‏پردازیم:

-مدت قیام امام حسین‏«ع‏»از روز امتناع از بیعت با یزید،تاروز عاشورا 175 روزطول کشید:12 روز در مدینه،4 ماه و 10 روز در مکه،23 روز بین راه مکه تا کربلا و8 روزدر کربلا(2 تا 10 محرم).

- منزل هایى که بین مکه تا کوفه بود و امام حسین آنها راپیمود تا به کربلا رسید18 منزل بود(معجم البلدان).

- فاصله منزلها با هم سه فرسخ و گاهى پنج فرسخ بود.

-منزل هاى میان کوفه تا شام 14 منزل بود که اهل بیت را درحال اسارت از آنها عبوردادند.

-نامه ‏هایى که از کوفه به امام حسین‏«ع‏»در مکه رسید و اورا دعوت به آمدن کرده‏بودند 12000 نامه بود(طبق نقل شیخ مفید).

- بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل در کوفه 18000 نفر،یا25000 نفر و یا 40000 نفرگفته شده است.وتعداد کسانیکه از مکه به همره امام به قصد کوفه خارج شدند بیش از

سی وچهار هزار نفر ذکر شده است. 

- شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت

ناحیه آمده است 17 نفر.البته در برخی زیارات تا بیست

وچهار نفر نیز ذکر شده است. 

- شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت ناحیه  نیامده 13 نفر.سه نفر هم‏ کودک از بنى هاشم شهید شدند،جمعا 33 نفر.این افراد به این صورت ‏اند:امام حسین‏«ع‏» ١ نفر،اولاد امام حسین 3 نفر،اولاد على‏«ع‏»9نفر،اولاد امام حسن 4 نفر،اولاد عقیل‏12 نفر، اولاد جعفر 4نفر.

- غیر از امام حسین‏«ع‏»و بنى هاشم،شهدایى که نامشان درزیارت ناحیه مقدسه وبرخى منابع دیگر آمده است 82نفرند.غیر از آنان،نام 29 نفر دیگر در منابع متاخرترآمده ‏است.

-جمع شهداى کوفه از یاران امام 138 نفر.تعداد 14 نفر ازجمع این جناح حسینى،غلام بوده‏ اند.

-شهدایى که سرهایشان بین قبایل تقسیم شد و از کربلا به کوفه بردند 78 نفر بودند.

- تقسیم سرها به این صورت بود:قیس بن اشعث،رئیس بنى کنده 13 سر،شمر رئیس‏ هوازن 12 سر،قبیله بنى تمیم 17سر،قبیله بنى اسد 16 سر،قبیله مذحج 6 سر،افرادمتفرقه ازقبایل دیگر 13 سر.

- سید الشهدا هنگام شهادت 57 سال داشت.

- پس از شهادت حسین‏«ع‏»33 زخم نیزه و 34 ضربه شمشیر،غیر از زخمهاى تیر بر بدن آن حضرت بود. وامام باقر(ع) می فرمایند پیکر مطهر سیدالشهدائ(ع) در هنگام دفن ١٩۵٠ زخم برداشته بود که می تواند در اثر بی حرمتی سپاهیان پس از شهادت امام باشد. 

این ماهى فتاده به دریاى خون که هست

              زخم از ستاره بر تنش افزون،حسین توست 

- شرکت کنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسین 10 نفربودند.

- تعداد سپاه کوفه 33 هزار نفر بودند که به جنگ امام حسین آمدند.آنچه در نوبت‏ اول آمد تعداد 22 هزار بودند به این صورت:عمر سعد با 6000،سنان با 4000،عروة بن‏قیس با4000، شمر با 4000،شبث بن ربعى با 4000.آنچه بعدا اضافه شدند:یزید بن‏رکاب کلبى با 2000،حصین بن نمیر با4000،مازنى با 3000،نصر مازنى با 2000 نفر.

- سید الشهداء روز عاشورا براى 10 نفر مرثیه خواند و درشهادتشان سخنانى فرمودو آنان را دعا،یا دشمنان آنان رانفرین کرد.اینان عبارتند از:على اکبر،عباس،قاسم،عبد الله بن حسن، عبد الله طفل شیر خوار،مسلم بن عوسجه،حبیب بن مظاهر،حر بن یزیدریاحى،زهیر بن قین و جون.و درشهادت دو نفر بر آنان درود و رحمت فرستاد:مسلم و هانى.

- امام حسین‏«ع‏»بر بالین 7 نفر از شهدا پیاده رفت:مسلم بن عوسجه،حر،واضح‏ رومى،جون، عباس،على اکبر،قاسم.

- سر سه شهید را روز عاشورا به جانب امام حسین‏«ع‏»انداختند:عبد الله بن عمیرکلبى،عمرو بن جناده،عابس بن ابى شبیب شاکرى.

- سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه کردند:علىاکبر،عباس،عبد الرحمن بن عمیر.

- مادر 9 نفر از شهداى کربلا در روز عاشورا حضورداشتند و شاهد شهادت پسربودند:عبد الله بن حسین که مادرش رباب بود،عون بن عبد الله جعفر،مادرش زینب،قاسم

بن حسن مادرش رمله،عبد الله بن حسن مادرش بنت‏ شلیل جیلیه،عبد الله بن مسلم مادرش رقیه دختر على‏«ع‏»،محمد بن ابى سعید بن عقیل،عمرو بن جناده،عبد الله بن وهب‏ کلبى مادرش ام وهب،على اکبر(بنا به نقلى مادرش لیلى،که ثابت نیست).

-5 کودک نابالغ در کربلا شهید شدند:عبد الله رضیع شیرخوار امام حسین،عبد الله بن‏ حسن، محمد بن ابى سعید بن عقیل،قاسم بن حسن،عمرو بن جناده انصارى.

-5 نفر از شهداى کربلا،از اصحاب رسول خدا بودند:انس بن حرث کاهلى،حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه،هانى بن عروه،عبد الله بن بقطر عمیرى.

-در رکاب سید الشهداء،تعداد 15 غلام شهید شدند:نصر وسعد(از غلامان‏على‏«ع‏»)، منحج(غلام امام مجتبى‏«ع‏») ،اسلم و قارب(غلامان امام حسین‏«ع‏»)حرث‏غلام  حمزه،جون غلام ابوذر،رافع غلام مسلم ازدى،سعد غلام  عمر صیداوى،سالم غلام‏بنى المدینه،سالم غلام عبدى،شوذب  غلام شاکر،شیب غلام حرث جابرى،واضح غلام‏ حرث  سلمانى.این 14 نفر در کربلا شهید شدند.سلمان غلام امام  حسین‏«ع‏»،که آن‏حضرت او را به بصره فرستاد و آنجا  شهید شد. (لازم به ذکر است که اسلم ترکی ایرانی بوده  است.)

-2 نفر از یاران امام حسین‏«ع‏»روز عاشورا اسیر و شهید  شدند:سوار بن منعم وموقع بن ثمامه صیداوى.

-4 نفر از یاران امام در کربلا پس از شهادت آن حضرت  به شهادت رسیدند:سعد بن‏حرث و برادرش ابو الحتوف،سوید  بن ابى مطاع(که مجروح بود و محمد بن ابى سعید بن‏عقیل.

-7 نفر در حضور پدرشان شهید شدند:على اکبر،عبد الله بن  حسین،عمرو بن جناده،عبد الله بن یزید،عبید الله بن یزید،مجمع بن عائذ،عبد الرحمن بن مسعود.

-5 نفر از زنان از خیام حسینى به طرف دشمن بیرون آمده  و حمله یا اعتراض کردند:

کنیز مسلم بن عوسجه،ام وهب زن عبد الله کلبى،مادر عبد  الله کلبى،زینب کبرى،مادرعمرو بن جناده.

- زنى که در کربلا شهید شد مادر وهب(همسر عبد الله بن  عمیر کلبى)بود.

-زنانى که در کربلا بودند:زینب،ام کلثوم،فاطمه،صفیه،رقیه،ام هانى(این 6 نفر ازاولاد امیر

المؤمنین بودند)فاطمه و سکینه(دختران سید الشهدا)  رباب،عاتکه،مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقیل،فضه نوبیه،کنیز خاص حسین،مادر وهب بن عبد الله.

 

١.مجموعه آثار،معلم شهید دکتر علی شریعتى،ج 7(شیعه)ص 20

 

/ 0 نظر / 16 بازدید