شهید
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لعل ،تجسم توحید

تا چشم تو به حادثه خندید اى شهید

هفتاد پشت فاجعه لرزید اى شهید

بر پیکرت قیامت خون بود شعله‏ور

معراج سرخ با تو تراوید اى شهید

پیشانی ات به مهر صداقت چه آشناست !

هر سجده‏ات تجسم توحید اى شهید

گویى که مات مانده زمین در حضور تو

آتش بزن بر این همه تردید اى شهید!

افسانه بود خواندن اسطوره‏هاى سبز

امروز وصف توست چه جاوید اى شهید!

اینک قلم ز کورى این قلب‏هاى تار

نام تو را ز آینه پرسید اى شهید!

با تو تمام عاطفه‏ها سرخ میشود

لعل تراش خورده‏ى خورشید اى شهید!