اندرزهای ارزشمندی از امام علی (ع) در نهج البلاغه
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

شما را به پنج چیز سفارش میکنم که اگر زحمات طاقت فرسایی برای بدست آوردن آنها متحمل شوید هر آینه سزاوار است:


۱ـ هرگز احدی از شما به کسی غیر از خدای تعالی امیدوار نباشد.


۲ـ هرگز از چیزی نترسد مگر از گناهانش


۳ـ هرگاه از یکی از شماها سؤالی شود که جواب او را نمی داند مبادا از گفتن«نمی دانم» خجالت بکشد.


۴ـ وقتی که یکی از شماها چیزی را نمی داند هرگز از یادگیری حیا نکند.


۵
ـ بر شما باد به صبر! پس به درستی که نسبت و منزلت صبر به ایمان، همچون سر است به بدن، همانگونه که در بدن بدون سر خیری نیست ایمان بدون صبر نیز چنین است.