سخن بزرگان
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

از لیاس کهنه ات  خجالت نکش ،  از افکار کهنه ات  شرمنده باش .            انیشتن

 

همیشه دشمنان خویش راببخشید ،چیزی بیش از این آنها را ناراحت نمی کند .  اسکارواید

 

اگر سخن چون نقره است ، خاموشی  چون زر پر بهاست.         لقمان

 

خوشبختی میان خانه شماست،بیهوده آنرا در میان باغ دیگران می جویید.   مارک اورال


هرگز مردی  ولو بسیار نادان  را ندیدم که از وی  چیزی نتوانسته ام بیاموزم .        گالیله

 

توانگر کسی است  که به آنچه خداوند  توانا نصیبش کرده  خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطر تر  از آزمند کسی نیست .                              بزرگمهر

 

 

منبع : ضمیمه رایگان روزنامه خراسان  شنبه 13 خرداد 1391