سخنانی از مقام معظم رهبری در سال 1382
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: نظارت ،مدیریت

ما نه معتقد به ولنگاری  و رها سازی هستیم  که به هرج و مرج خواهد انجامید نه معتقد به سختگیری شدید  اما معتقد به نظارت  مدیریت  دقت در برنامه ریزی و شناخت  درست از واقعیات هستیم .

 

نمی شود  ما میدان را رها کنیم  تا دیگران هر کاری که می خواهند  بکنند امروز همان کسانی  که ادعای  آزادی می کنند  و دم از لیبرال  بودن می زنند  پیچیده ترین  و دقیق ترین  و ظریف ترین  شیوه ی کنترل  را بر روی فرهنگ کشورهای  خودشان بلکه  سراسر دنیا  اعمال می کنند  و سعی دارند  که فرهنگ  خود را  به کشورهای  دیگر منتقل و تزریق کنند .